Zakład Pogrzebowy dyżur całodobowy:+48 18 443 76 88
+48 515 224 996+48 515 224 997Całodobowy przewóz zwłok:
Poradnik pogrzebowy GDY UMIERA NAJBLIŻSZA OSOBA … PORADNIK Śmierć najbliższej osoby to sytuacja, na którą nikt nie jest przygotowany. Tak skrajnie bolesne emocje paraliżują na tyle, że zwykle nie jesteśmy w stanie trzeźwo myśleć, aby rozpocząć czynności związane z przygotowaniem pogrzebu. Dlatego też przygotowaliśmy poradnik, który krok po kroku przeprowadzi przez formalności związane ze śmiercią i organizacją pogrzebu. I . STWIERDZENIE ZGONU - KARTA ZGONU Postępowanie dotyczące uzyskania karty zgonu uzależnione jest od miejsca, w którym umiera najbliższa osoba: 1. ŚMIERĆ W DOMU W przypadku, kiedy osoba umiera w domu należy jak najszybciej poinformować o tym lekarza pierwszego kontaktu lub pogotowie. Jeśli przyjeżdża lekarz 1-go kontaktu wypisuje on kartę zgonu. Jeśli przyjeżdża pogotowie wypisywana jest zwykle wyłącznie karta informacyjna, w której zostaje stwierdzony zgon. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dopiero po oficjalnym stwierdzeniu zgonu przez służby medyczne zakład pogrzebowy może zabrać zwłoki z domu do chłodni. Jeśli karetka pogotowia zostawi wyłącznie kartę informacyjną należy z tym dokumentem udać się do lekarza 1-go kontaktu, aby wypisał kartę zgonu. W CZYM MOŻEMY POMÓC: W kolejnym etapie: 2. SMIERĆ W SZPITALU W przypadku, kiedy zgon następuje w szpitalu należy udać się na oddział, w którym osoba zmarła celem otrzymania karty zgonu. Następnym krokiem jest udanie się do szpitalnego prosektorium celem identyfikacji osoby zmarłej i podpisanie upoważnienia do odbioru ciała przez zakład pogrzebowy. W CZYM MOŻEMY POMÓC: W kolejnym etapie: 3. ŚMIERC NA SKUTEK WYPADKU, ZDARZENIA LUB W INNYCH NIEJASNYCH OKOLICZNOŚCIACH W przypadku kiedy śmierć nastąpiła na skutek wypadku, innego zdarzenia losowego lub w niejasnych okolicznościach ciało odbiera zakład pogrzebowy, z którym prokuratura ma podpisaną umowę. Ciało objęte jest zabezpieczeniem prokuratorskim zwykle do czasu przeprowadzenia sekcji. O tym, czy odbędzie się sekcja decyduje prokuratura. Po przeprowadzonej sekcji zwłok rodzina otrzymuje od lekarza sądowego kartę zgonu, wraz z niezbędnymi dokumentami, co stanowi podstawę do rozpoczęcia formalności pogrzebowych. W CZYM MOŻEMY POMÓC: W kolejnym etapie: II URZĄD STANU CYWILNEGO – AKT ZGONU Karta zgonu to dokument na podstawie którego w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zgonu rejestruje się zgon i odbiera akt zgonu. Udając się do USC należy zabrać ze sobą - oprócz karty zgonu wypisanej przez lekarza - dowód osobisty osoby zmarłej oraz swój dokument tożsamości. W CZYM MOŻEMY POMÓC: III USTALENIE TERMINU POGRZEBU – ADMNISTRACJA CMENTARZA W przypadku kiedy pochówek ma miejsce na terenie cmentarzy komunalnych w Nowym Sączu należy zarezerwować termin pogrzebu w administracji cmentarza, którego funkcję pełni nasz zakład i dopiero z tą informacją udać się do Parafii osoby zmarłej. W przypadku, kiedy pogrzeb odbywać się będzie na terenie cmentarzy parafialnych o terminie pogrzebu decyduje ksiądz w danej Parafii. Wówczas po USC należy udać się do Kancelarii Parafialnej i dopiero później do Zakładu Pogrzebowego celem ustalenia wszystkich szczegółów ceremonii pogrzebowej. W CZYM MOŻEMY POMÓC: SZCZEGÓŁY POGRZEBU Posiadając już termin pogrzebu tj. zarezerwowaną kaplicę na cmentarzu komunalnym oraz umówionego księdza można rozpocząć redagowanie klepsydr. Klepsydry wypisywane są w naszym biurze na miejscu i „od ręki”. Istnieje możliwość wydruku klepsydry ze zdjęciem osoby zmarłej. Wybierana jest trumna, lub w przypadku kremacji urna. Rodzina przynosi ubranie dla zmarłego, ustalane są szczegóły dot. przygotowania ciała do pochówku. Dogrywane są pozostałe elementy ceremonii tj. oprawa muzyczna, przebieg ceremonii, Ustalane jest prawo do pochówku , wysokość opłaty cmentarnej itp. Nasi pracownicy w sposób sumienny krok po kroku doradzają o czym należy pamiętać i co należy uwzględnić podczas ceremoniału. Na sam koniec pozostaje Państwu dokonanie wyboru formy płatności za pogrzeb. Wg aktualnie obowiązujących przepisów, najbliższej rodzinie zmarłego przysługuje jednorazowy zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 zł. Najczęściej wybierana formą płatności jest bezgotówkowe rozliczanie z ZUS, KRUS, MSWiA. Pracownicy wypełniają w Państwa imieniu wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania zasiłku pogrzebowego. W CZYM MOŻEMY POMÓC: